Online informator
Historijske sveske
Anketa
Koji sadržaji iz historije vas najviše interesuju?


Kontakt
  • histsves@gmail.com
Novosti


Blog
srijeda, studeni 7, 2007

U protekloj sedmici izašla su dva nova broja historijskih časopisa, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 36, i Prilozi za orijentalnu filologiju, br. 56/2006.

Najnoviji broj Priloga Instuta za istoriju sadrži, kao i uvijek, veći broj radova sortiranih u nekoliko cjelina. U dijelu posvećenom člancima i raspravama nalazi se 6 članaka;
1. Esad Kurtović, Prilog historiji vlaha Gleđevića;
2. Hana Younis, Skice porodičnog života u Sarajevu u posljednjim decenijama osmanske vladavine;
3. Željko Karaula, Hrvatska (republikanska) seljačka stranka (HRSS) Stjepana Radića i cronogorski federalisti (1923-1929);
4. Adnan Velagić, Obnova i društveni razvoj Hercegovine od 1945. do 1952. godine;
5. Tomislav Išek, Koncepcije osnivača i lidera H(P-R)SS prema teritoriju i narodima Bosne i Hercegovine;
6.Iljas Hadžibegović, Socijalna struktura Slovenaca u Bosni i Hercegovini od sredine 19. stoljeća do 1992. godine.

Od priloga vezanih za historijsku građu Mina Kujović je objavila Prepisku iz 1941. i 1942. godine o uređenju i radu dotrajale i u ratu oštećene Isa-begove banje u Sarajevu.

U časopisu su također objavljena i izlaganja sa naučnih skupova;
1. Edin Radušić, Stav Islamske zajednice prema raspadu Jugoslavije;
2. Ibrahim Karabegović, Doprinos dr. Vere Kržišnik-Bukić istraživanju Cazinske bune 1950. godine.

Prilozi sadrže i veći broj prikaza naučnih i stručnih djela, te ih je u ovom broju objavljeno ukupno 26.
Od članaka vezanih za historiju u Prilozima za orijentalnu filologiju objavljeni su;
1. Aladin Husić, Vojne prilike u splitsko-zadarskom zaleđu u 16. stoljeću (osmanski serhat 1530-1573.);
2. Elma Korić, Fortifikacijski kompleks Banje Luke u 16. stoljeću;
3. Esad Duraković, Gazi Husrev-begova vakufnama za medresu u Sarajevu.
Emir O. Filipović
hist-sves @ 11:24 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare