Online informator
Historijske sveske
Anketa
Koji sadržaji iz historije vas najviše interesuju?


Kontakt
  • histsves@gmail.com
Novosti


Blog
subota, studeni 17, 2007
Nedavno je u okviru zajedničke suradnje Balkanološkog instituta SANU i izdavačke kuće Clio iz Beograda objavljena knjiga Smilje Marjanović Dušanić, profesorice na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pod naslovom Sveti kralj.Donosimo Vam zvaničnu informaciju o knjizi sa web stranice Balkanološkog instituta:

''Knjiga Smilje Marjanović Dušanić Sveti kralj - Kult Stefana Dečanskog posvećena je jednoj od najsloženijih pojava u vladarskoj ideologiji srednjeg veka - fenomenu svetog kralja u zapadnoevropskoj i vizantijskoj kulturi. Prvi deo knjige bavi se analizom porekla institucije kraljevske svetosti u srednjovekovnoj Evropi, da bi autorka potom detaljno obradila ovaj značajan fenomen u srpskoj srednjovekovnoj državi. Posebna pažnja posvećena je analizi pojave i uticaju kulta svetog kralja u ideologiji srpske srednjovekovne države. Drugi deo knjige bavi se kultom sv. Stefana Dečanskog. Ovaj svetiteljski kult odabran je kao karakterističan primer vladarske svetosti u Srba, ne samo stoga što je Dečanski pored svetog Simeona i svetog Save najpopularniji srpski svetitelj u zvaničnoj i popularnoj pobožnosti, već i iz razloga dugog trajanja njegovog kulta. Prošavši sve faze u svome razvoju, od dinastičkog svetitelja, preko novog martira, istorijskog junaka do nacionalnog heroja obnovljene države 19. stoleća, kult Dečanskog postao je najpotpuniji kult svetog kralja u srpskoj istoriji. Studija pokreće složeno pitanje analize javnog zajedničkog sećanja, rađanja istorijske memorije i njenog vezivanja za fenomen svetog mesta. Time autor ponire u veoma širok vremenski raspon od srednjeg, preko novog veka, do aktuelne sadašnjosti, preispitujući odnos između istorije i sećanja.''Pored ove knjige, u Beogradu su također, u izdanju Istorijskog instituta, objavljene i tri knjige iz edicije Studia Historica Collecta. Ova edicija ima namjeru objediniti najvažnije radove zaslužnih historičara (akademika) napisanih o jednoj određenoj temi kojom su se posebno bavili tokom svog dugog radnog vijeka. Prvo djelo iz te edicije je knjiga Jovanke Kalić, Evropa i Srbi - srednji vek (predgovorobjavljena još 2005, dok su ove godine objavljeni odabrani radovi Desanke Kovačević-Kojić, bivše profesorice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Gradski život u Srbiji i Bosni, XIV-XV vijek (predgovor), i Sime Ćirkovića, O historiografiji i metodologiji (predgovor). Ove knjige predstavljaju zaokruženu obradu pojedinih tematskih cjelina i njihovo će se objavljivanje sigurno pokazati korisnim.

E.O.F.
hist-sves @ 22:25 |Komentiraj | Komentari: 0