Online informator
Historijske sveske
Anketa
Koji sadržaji iz historije vas najviše interesuju?


Kontakt
  • histsves@gmail.com
Novosti


Blog
petak, listopad 26, 2007

Imamo čast najaviti da će nam naš stalni suradnik doc.dr. Esad Kurtović uskoro dostaviti elektronsko izdanje bibliografije o srednjovjekovnoj Bosni, kako bi smo je objavili na ovom blogu.

Radi se o do sada najvećem broju prikupljenih informacija o srednjovjekovnoj Bosni na jednom mjestu.

Bibliografija obuhvata vremenski period izdavačke produkcije od 1978. do 2000. godine. Ona predstavlja svojevsrtan nastavak bibliografija Muhameda Hadžijahića i Pave Živkovića. Iako se odnosi na samo tridesetak godina izdavaštva, bibliografiju čini preko 5000 bibliografskih jedinica na oko 500 stranica teksta. 

Najavljujemo Vam i njen sadržaj:

Predgovor
Uvod
Kratice
1. Izvori, historiografija, pomoćne historijske nauke
2. Politička historija
3. Topografija
4. Društvo
5. Privreda
6. Vjera
7. Kultura
Registar autora
Registar naslova 

Bibliografija će biti objavljena u elektronskoj formi, tj. u pdf formatu. Bit će potpuno pretraživa, što će u velikoj mjeri olakšati njeno korištenje.

Svrha izdavanja ovog priručnika je edukativnog i naučnog karaktera. On bi trebao poslužiti svima onima koji su zainteresirani za historiju srednjovjekovne Bosne i kulturno-historijsku baštinu Bosne i Hercegovine. Objavljivanje ove bibliografije podrazumijeva aktivan angažman njenih korisnika. Stoga će na ovom blogu biti obezbjeđen prostor da se ona nadopunjuje novim informacijama. hist-sves @ 12:11 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare